Frågor om distansundervisning

Frågor om distansundervisning
Dyslexiförbundets rådgivare har fått många frågor som distansundervisning, nu när många skolor stänger. Här är några av svaren på frågorna.

Elever som har läs- och skrivsvårigheter / dyslexi,språkstörning, koncentrationssvårighet får ofta extra svårt om de ska arbeta på distans.
Då blir det extra noga att skolan lägger upp en plan på hur stödet ska genomföras till exempel via videosamtal. Det är också viktigt att eleven har daglig kontakt med sin lärare eller mentor, som följer elevens distansstudier.
 

Skolverket skriver bland annat om (källa Skolverket.se). På grund av spridningen av covid-19 och coronaviruset gäller under en begränsad tid delvis andra bestämmelser än normalt för skolväsendet. 

1. Hur hemundervisning ska utformas
“Så långt det går ska undervisningen motsvara den undervisning som eleven skulle ha fått i skolan. Hur utbildningen ska utformas beror på vad som är bäst i det enskilda fallet utifrån elevens situation.”

2. Betyg och särskilt stöd
“Generellt gäller inte skollagens regler om betyg och särskilt stöd för den särskilda undervisningen i hemmet. “
 

Från SR P3, 18 mars2020. Elev med dyslexi om distansutbildningen: “Det kommer bli tufft”
https://sverigesradio.se/artikel/7432814
 

För lärare
Här hittar ni ett blogginlägg (källa: specialpedagogen.blog), skrivet utifrån en specialpedagogs synvinkel. Bland annat kan ni läsa att lärare bör:

  • Se till att schemat inte förändrats.
  • Ha upprop som vanligt.
  • Ha återkommande möten med eleverna där alla ska synas i bild.
  • Gör tydligt vilka förväntningar som finns på eleverna för varje lektion.

Läs också artikel i Skolvärlden om hur du kan stödja barn i behov vid distansundervisning:
https://skolvarlden.se/artiklar/spsms-sa-nar-du-elever-i-behov-av-stod-pa-distans

 

Digitala plattformar
Det finns flera digitala lösningar och plattformar som kan användas för undervisning i hemmet, för elever med läs- och skrivsvårigheter.
Många av tjänsterna kostar normalt pengar, men i nuvarande läge har många släppt sina tjänster gratis.

Med anledning av coronaviruset (COVID-19) öppnar Skolon tillfälligt upp plattformen gratis i 90 dagar (15/6) för att öka tillgången till digitala läromedel för landets samtliga skolor.

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever.

I Skolons bibliotek hittar du 2500 digitala verktyg/läromedel för den svenska skolan.

 

dator
Foto av John Schnobrich / Unsplash
Annonser