Förbundet

Stöd på högskolan

I dagarna har vi skickat ut en enkät till landets alla högskolor och universitet. Vi ber dem berätta vilken typ av stöd de har till studenter med läs-, skriv- och räknesvårigheter.
""

Stötta Dyslexiförbundet på Facebook

Fyller du år? Vill du fira att du är glad eller att det är jul? Du vet väl att du kan stötta Dyslexiförbundet på Facebook.

Träffa oss i Almedalen 2021

Den 6 juli har vi digitalt seminarium på Almedalen. Boka upp dig den 6 juli redan nu!

Bli medlem nu

Visste du att fem till åtta procent av svenska befolkningen har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller räknesvårigheter/dyskalkyli? Det motsvarar cirka 500 000 personer.

Sidor