Förbundet

Prinsen är Dyslexiförbundets beskyddare

Prins Carl Philip som är engagerad i dyslexifrågor är beskyddare för Dyslexiförbundet. Beskyddarskapet löper på fem år. Förbundet fick beskedet om en ny period i januari 2021. Prinsen är alltså förbundets beskyddare minst fram till år 2026.

Bli medlem nu

Visste du att fem till åtta procent av svenska befolkningen har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller räknesvårigheter/dyskalkyli? Det motsvarar cirka 500 000 personer.
""

Medlemsförmån för stödmedlemmar

Dyslexiförbundet håller på att utveckla en ny del till vår hemsida. I den nya delen, kan stödmedlemmar/samarbetspartner informera om produkter och tjänster riktade till personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, räknesvårigheter/dyskalkyli eller språkstörning.
En tecknad man som skuttar och jonglerar med bokstäver, siffror och ett hjärta.

Nominera till Dyslexipriset!

Fram till den 21 september 2021 kan du nominera en person som förtjänar utmärkelsen Dyslexipriset 2021 #dyslexipriset2021.
""

Rea i webbutiken

Fram till sista september har vi rea på ett 10-tal produkter i webbutiken. Välkommen in!

Sidor