Förbundet

Dyslexiveckan 2021

Dyslexiveckan 2021 infaller 4-10 oktober. Årets tema är Kultur för alla ꟷ på olika sätt.
""

Tävling för studenter

Vinn en livslång licens för Oribi Speak ꟷ talsyntes, ordprediktion, bokstavsljudning, OCR och ordbok för Chrome/Edge. Utlottningen sker i samarbete med Oribi. Värde för Oribi Speak abonnemang är 163 kronor per år.

Peppkväll för alla föreningar och distrikt

Du har väl inte missat Förbundsstyrelsens ”Peppkväll” – utifrån ett medlemsvärvande vårdande perspektiv. Måndag den 20 september kl 18.00-19.00 i Zoom.

Prinsen är Dyslexiförbundets beskyddare

Prins Carl Philip som är engagerad i dyslexifrågor är beskyddare för Dyslexiförbundet. Beskyddarskapet löper på fem år. Förbundet fick beskedet om en ny period i januari 2021. Prinsen är alltså förbundets beskyddare minst fram till år 2026.

Bli medlem nu

Visste du att fem till åtta procent av svenska befolkningen har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller räknesvårigheter/dyskalkyli? Det motsvarar cirka 500 000 personer.

Sidor