Förbundet

Motionera till kongressen 2022

I oktober 2022 är det återigen dags för Dyslexiförbundets kongress. Som medlem kan du motionera till kongressen. Du kan lämna in motioner om frågor du vill att Dyslexiförbundet ska driva, aktiviteter du vill få igång eller om du vill se förändringar i hur verksamheten bedrivs.

Vi behöver bli fler aktiva medlemmar!

Dyslexiförbundet har medlemmar i hela landet. Som medlem är du varmt välkommen att engagera dig i verksamheten. Ju fler vi är, desto mer kan vi uppnå.
Bilden föreställer en blå bankgirologga

Betala medlemsavgift

Så här gör du för inbetalning av medlemsavgiften för i år.
Paneldebatt Dyslexiveckan 2021

Missade du panelsamtalet under Dyslexiveckan?

Här kan du se samtalet om hur kultur kan göras mer tillgänglig för fler. (OBS! Dåligt ljud första minuterna.)
""

Skolverket stämt för orättvisa nationella prov

En elev med funktionsnedsättningen dyslexi har stämt Skolverket för att hon inte fått använda hjälpmedel under nationella proven i årskurs sex. Tisdagen den 14 december klockan 13.00 tas målet upp i Solna Tingsrätt.

Sidor