Förbundet

En kväll för dig som förälder eller vårdnadshavare

Måndag den 25 april klockan 18.30 ses vi i Zoom för föreläsning och dialog om föräldraskap, skola med mera. Vi välkomnar nya och nuvarande medlemmar!

Dyslexiförbundet tänker på Ukrainas folk

Dyslexiförbundet upprörs över Rysslands agerande mot Ukraina och oroar sig för den ukrainska befolkningen.

Nytt medlemsbrev ute

Alla medlemmar och stödmedlemmar har nu fått ett nytt medlemsbrev. I det hittar du nyheter och förmåner.

Dyssechatten för unga

Dyslexikraft och Dyslexiförbundet startar en grupp för unga med dyslexi och dyskalkyli. Gruppen som kommer finnas på Discord ska heta Dyssechatten - det har våra medlemmar bestämt.

Medlemmar väljer valfrågor

Vi frågade våra medlemmar vilka som är de viktigaste valfrågorna som vi ska driva inför valet 2022. Här är svaren som vi nu tar med oss när vi jobbar vidare med bland annat vårt valmanifest.
Bild av ett barn som läser.

Förståelse viktigast vid läsning

Den svenska dyslexirörelsen kämpar för att alla barn ska få lära sig läsa. Samtidigt kämpar vi för att alla som behöver ska få använda hjälpmedel, till exempel talsyntes och talböcker.

Sidor