Förbundet

""

Digital föräldrakurs om att knäcka läskoden

Har ditt barn svårt att knäcka läskoden? Under Dyslexiveckan arrangerar vi en digital kurs för föräldrar som vill hjälpa sitt barn att knäcka läskoden.
""

Gemensamt program för Dyslexiveckan 2021

Nu är det gemensamma nationella programmet för Dyslexiveckan 2021 klart! Ladda ner det redan nu.

Medlemspanel

Vill du påverka? Kom med i vår medlemspanel. Stort tack till alla som redan anmält sig till medlemspanelen. Den består nu av runt 80 personer, vilket är fantastiskt bra.
Tre föreläsningar om lättläst varje kväll i tre dagar

Skåne inbjuder till 9 föreläsningar om Lättläst

Tre kvällar om lättläst litteratur för unga läsare. Under 12-14 okt 2021. Professor Helene Ehriander på Linnéuniversitetet har satt ihop 3 föreläsningskvällar om lättläst och litteratur för unga läsare.

Nytt läromedel fångar upp barn som misslyckas

Trots läsgarantin misslyckas många barn i skolan. Nu finns ett nytt läromedel som kan göra den framgångsrik.

Rättvisa nationella prov

Dyslexirörelsen i Sverige driver en kampanj ”Rättvisa nationella prov” för att det ska bli lika naturligt för elever med dyslexi att få använda sina hjälpmedel i alla delar av skolundervisningen, som det är för synnedsatta personer att få göra det. Genom kampanjen vill vi förändra synen på vad läsning är.

Sidor