Förbundet

Sara Grill är nominerad till Dyslexipriset 2022

Sara är en av de tre nominerades till Årets Dyslexipriset. De som har nominerat henne skriver bland annat att hon har en enorm kompetens inom området och att hennes fantastiska elev- och kunskapssyn genomsyrar allt hon gör för eleverna.

Saga Lööf är nominerad till Dyslexipriset 2022

Saga är en av de tre nominerades till Årets Dyslexipriset. De som har nominerat Saga skriver att hennes prestation och arbete i dyslexifrågan är “beundransvärd!”.

Inspelade filmer som medlemsförmån

Du vet väl om att du som är medlem i Dyslexiförbundet har tillgång till en bank av webbinarier om läs-, skriv- och räknesvårigheter? Du kan välja att titta om och om igen, när du vill!

Bli vår samarbetspartner

Gör en meningsfull insats! Bli vår samarbetspartner.

Valfrågor 2022

Inför årets val lyfter Dyslexiförbundet tre frågor som är viktiga för våra medlemmar och andra med läs-, skriv- och räknesvårigheter. De handlar om tidiga stödinsatser, hjälpmedel under nationella prov samt utredning och diagnos.

Kongress 22-23 oktober sänds på Facebook

Den 22 och 23 oktober har Dyslexiförbundet kongress. Inbjudna ledamöter är på plats i Malmö. För att medlemmarna ska kunna lyssna på debatten sänder vi den på vår Facebooksida.

Sidor