Vad är mitt medlemsnummer?

Vad är mitt medlemsnummer?
Vet du inte vilket ditt medlemsnummer är? Du hittar det på baksidan av Läs & Skriv som kommer i din brevlåda.

Normalt är medlemsnumret fem eller sex siffror. På bilden är det inringat.

OBS! På Läs & Skriv 1 2020 är fel medlemsnummer tryckt bakpå tidningen. Se tidigare eller senare nummer.

Adressetikett på Läs&Skriv med medlemsnumret inringat i rött.
Annonser