Stöd på högskolan

Foto: Dom Fou / Unsplash
I dagarna har vi skickat ut en enkät till landets alla högskolor och universitet. Vi ber dem berätta vilken typ av stöd de har till studenter med läs-, skriv- och räknesvårigheter.

 

Vi ber dem specificera vilka stöd studenterna kan få, men också vilken utbildning som lektorer och professorer får om stöd till personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. För precis som i Sveriges grundskola och gymnasium så ligger makten oftast hos läraren — får du en bra lärare så har du enklare att klara dig genom kursen. 

 

Enkät till studenterna 

Men det räcker inte med att fråga om vilket stöd universitet och högskolor ger, eller vill ge. Tanken är att kartläggningen som vi gör nu, sedan ska jämföras med det stöd som landets alla studenter verkligen får på sina högskolor/universitet. I höst kommer vi alltså även att fråga alla studenter hur de ser på stödet som de får. Är de nöjda och vad kan bli bättre? 

 

Stödet kan alltid bli bättre 

Sverige har fler än 50 universitet och högskolor. Redan nu ser vi i de svar som vi har fått in att stödet skiljer sig stort åt mellan olika ställen. 

Genom vår undersökning får studenterna veta hur det ser ut på olika orter i Sverige. Det ger makt åt studenterna. De får makten att välja ett universitet som har bra stöd, men de får även veta vad de kan kräva på skolan. Tyvärr är det ju inte alltid så att lektorer och professorer följer det som universitetet säger. Transparensen kan alltid bli bättre.   

En annan tanke är att enkäten ska göra universiteten/högskolorna mer medvetna om vad de kan göra bättre. Vi plockar fram och pekar på de goda exemplen ur enkäterna – det som fungerar.

 

Läs om att studera som vuxen.

Läs om tillgänglig kurslitteratur.

Läs om vad som gäller vid högskoleprovet.

 

Ämnen: