SELSI — projekt för att göra muntligt språk mer begripligt

SELSI — projekt för att göra muntligt språk mer begripligt
Dyslexiförbundet är partner i ett europeiskt projekt, SELSI, vilket är en förkortning av Spoken Easy Language for Social Inclusion. Inom projektet undersöker vi vad som gör talat språk enklare att förstå.

Målgruppen är personer som behöver ett anpassat språk för att lättare förstå. Projektet kommer ta fram rekommendationer som ska vända sig till alla som arbetar med muntlig kommunikation med målgruppen, till exempel lärare, jurister, journalister och talboksinläsare.

Projektet kommer att pågå från 2022 till 2024 och leds av Zavod Risa (Slovenien). Projektet finansieras med medel från EU:s Erasmus+ program.

Partner i projektet är

  • universiteten Vilniaus Universitetas (Litauen) och UNITS (Italien)
  • de sociala organisationerna VšĮ Informacijos kaupimo ir sklaidos centras (Litauen), Vieglas Valodas agentura (Lettland) och Dyslexiförbundet (Sverige)
  • det offentliga TV-bolaget RTV Slovenija (Slovenien).

Fram tills nu har forskning kring mer begripligt språk mest handlat om hur språket är skrivet.

SELSI kommer att

  • ta fram en modell för muntlig, mer begriplig kommunikation
  • undersöka vad som har gjorts inom området begripligt, muntligt språk i Europa
  • utveckla rekommendationer och strategier för muntligt, mer begripligt språk
  • ta fram ett onlineverktyg för olika språk

”Vi kommer att arbeta med forskare, professionen, media och slutanvändare. Vi ska försöka få fram något användbart inom vuxenutbildningsområdet. Och andra professionella miljöer, till exempel inom tv-sändningar”, säger Tatjana Knapp chef för Zavod Risa och ledare för projektet.

""
Projektet leds av Zavod Risa. Dyslexiförbundet är en av sex partner i projektet.
Play Video
För att få svensk text: 1. Klicka på kugghjulet. 2. Välj svensk undertexter/textning.
Annonser