Rekrytering som funkar

Rekrytering som funkar
Ylva Johansson, se över arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättningar.

Det ska funka att få, att behålla och att utvecklas i sitt arbete. För alla!

För några år sedan, genomfördes en ambitiös statlig utredning som hette Funka, som tyvärr hamnade i byrålådan på Arbetsmarknadsministerns kansli. I den utredningen, tog folk från funktionshindersrörelsen och andra utsedda fram en rad bra förslag för hur situationen på arbetsmarknaden kunde förbättras för människor med funktionsnedsättning.

I nuvarande regering har Ylva Johansson ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna. Det borde inte finnas några hinder för att titta igenom utredningen för att se vad som kan genomföras.

Staten behöver tydligt markera att diskriminering på arbetsmarknaden utifrån funktionsnedsättning inte är acceptabelt. Det går inte bara att hänvisa till den existerande lagstiftningen, utan det krävs fler åtgärder. Vi ser en rad problem:

  • Personer med läs-, skriv- eller räknesvårigheter har funktionsnedsättningar som kan leda till hinder vid anställning.
  • Arbetsgivaren har inte sällan en negativ bild av kompetensen hos personer med funktionsnedsättningar.
  • Arbetssökande med funktionsnedsättningar kan behöva hjälp att söka och komma in i sitt arbete, men den arbetssökande måste också få möjlighet att tala för sin egen lämplighet.

Det är dags för myndigheterna att börja arbeta för att överbrygga funktionshinder redan i skolan – det visar erfarenheterna från projektet "Vägar till arbete", som beskrivs i senaste numret av vår tidning Läs&Skriv (2/2015). De måste också arbeta med arbetsgivares attityder till personer med funktionshinder och deras kompetens. Slutligen, måste de se till att göra allt det stöd som myndigheten kan bidra med tillgängligt – så att den arbetssökande vågar träda fram och tala för sig själv.

Ylva, se över arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättningar och ta fram en kraftfull politik för att öka möjligheterna på arbetsmarknaden för de grupper som står längst bort.

Det är dags att göra skillnad.

Text: Bengt-Erik Johansson, Förbundsordförande

 

Bengt-Erik Johansson, ordförande i Dyslexiförbundet FMLS (Foto: Eva Hedberg)
Annonser