Nytt projekt för ökad delaktighet i statistik

Nytt projekt för ökad delaktighet i statistik
Dyslexiförbundet FMLS medverkar i ett projekt för att synliggör personer med psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar i statistiken.

Dyslexiförbundet FMLS driver projektet tillsammans med företaget Funka och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Finansiering kommer bland annat från Vinnova inom ramen för utlysningen ”Utmaningsdriven innovation: Informationssamhället 3.0”.

Projektets mål är att skapa ett verktyg som gör att personer med olika kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar kan delta i undersökningar av olika slag. Delaktigheten i samhället ökar genom att fler personer blir synliga i statistik/rapporter som rör samhället – till exempel ekonomiska och politiska rapporter. Verktyget gör det möjligt att läsa frågor och lämna uppgifter på det sätt som passar personen bäst.

Vinnova bidrar med 3,2 MSEK, resterande är egenfinansiering. Projektet kommer att pågå mellan maj 2015 och december 2016. En förstudie har tidigare genomförts under hösten 2014.

 

Nytt projekt för ökad delaktighet i statistik
Annonser