Medlemsbrev och medlemssida

Så här ser medlemsbrevet ut som kommer till din e-post.
Du som är medlem/stödmedlem får vårt medlemsbrev. Öppna brevet i din e-post så kommer du åt medlemssidorna.

Genom medlemsbrevet kommer du åt medlemssidorna. Där hittar du nyheter och medlemsförmåner.

Brevet kommer i slutet av varje månad (utom juli och december).

Några av de saker som du kommer åt genom medlemsbrevet är:

  • gratis talsyntes i molnet (medlemsförmån)
  • den digitala tidningen Läs & Skriv som du kan ladda ner eller få uppläst på medlemssidan
  • filmsidan med inspelningar från tidigare webbinarium

Har du inte fått något medlemsbrev? Se till att skicka din aktuella e-postadress till medlemsreg@dyslexi.org.

Har du frågor om medlemsbrevet eller medlemssidorna? Hör av dig till Sara Rydin på 08-665 17 03 eller webbmaster@dyslexi.org