Lärares kunskapsbrist – gemensamt nordiskt problem

Lärares kunskapsbrist – gemensamt nordiskt problem
Vi vet at lærere i alle de nordiske land strever med undervisningen av dyslektikere på grunn av manglende kunnskap. Vi ønsker at dyslektikerne skal få en bedre undervisning slik at de får et bedre skoleliv og arbeidsliv. Måten å gjøre dette på, er å øke kompetansen til lærerne. Mer kunnskap om dysleksi må legges inn i læreplanene i lærerutdanninga.

Resolusjon fra Nordiskt Dysleksimøte:

De nordiske dysleksiforeningene var samlet til et nordisk møte i Helsingfors fra 7. til 9. september 2012. Representanter fra Finland, Danmark, Sverige, Færøyene, Island og Norge møtte.

Vi vet at lærere i alle de nordiske land strever med undervisningen av dyslektikere på grunn av manglende kunnskap. Vi ønsker at dyslektikerne skal få en bedre undervisning slik at de får et bedre skoleliv og arbeidsliv. 

Måten å gjøre dette på, er å øke kompetansen til lærerne. Mer kunnskap om dysleksi må legges inn i læreplanene i lærerutdanninga. Også dyslektiker skal ha tilgang til høyere utdanning.

Denne resolusjonen vil bli presentert for sentrale myndigheter i alle de nordiske landene.

Dyslexiförbundet FMLS, Sverige

Dysleksi Norge

Ordblinde/Dysleksiforeningen, Danmark

Föreningen för all inlärning – Finder, Finland

Félag lesblindra à Islandi

Felagid fyri lesi- og skriviveik Färöarna

Karta över Norden
Nordiskt Dyslexisamarbete
Annonser