Jobbsam

Projektet syftar till att:

  • Underlätta arbetslivet för personer som har läs- och skrivsvårigheter, exempelvis dyslexi och dyskalkyli.
  • Arbetsplatser ska utveckla processer och kunskap för att hantera läs- och skrivsvårigheter som en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Organisation och samarbetspartner
Projektorganisationen består av representanter från Dyslexiförbundet, Begripsam AB, Axess Lab och Icap AB. 
Projektet samarbetar med följande fackförbund; Transportarbetareförbundet, Kommunal, Unionen och IF Metall.

Kontakt
För mer information, kontakta vår projektledare: Kerstin Ivarson Ahlstrand / kerstin.ahlstrand@begripsam.se / 073-230 00 81 
eller vår projektägare: Bengt-Erik Johansson / bengt.erik.johansson@dyslexi.org / 070-238 63 20   

Bakgrund
Idén om dyslexirond på arbetsplatser växte fram utifrån djupintervjuer Begripsam AB gjorde åt Dyslexiförbundets projekt "Orden på jobbet".

Projektet är finansierat från PTS och Arbetsförmedlingens innovationstävling "En arbetsmarknad för alla".

Jobbsam har en egen hemsida: http://jobbsam.se/