Janne Sundqvist har lämnat oss

Janne Sundqvist har lämnat oss
Efter en längre tids sjukdom gick Janne Sundqvist bort den 28 september 76 år gammal. In i det sista var han engagerad i Dyslexiförbundet och då framför allt i sitt hemlän i Gävleborg. Janne tillhör trotjänarna i förbundet och gick med i FMLS då organisationen var ung. Med sin fackliga bakgrund, sina kunskaper och viljestyrka byggde han upp en imponerande verksamhet i Gävle och Gävleborgs län.

Janne Sundqvist var förbundsordförande 2001–2007. Det var en turbulent tid och Janne for tidvis illa. Med envis kraft stakade han ut linjer och tankegångar om vart förbundet skulle gå. Tidigt insåg han att förbundets argumentation måste bygga på mänskliga rättigheter och likabehandling , om personer med dyslexi skulle ges samma möjligheter som andra. Janne insåg även att förbundet måste tillkämpa sig en inflytelserik plats i svensk funktionshindersrörelse och inte agera som om det enbart handlade om utbildningsfrågor. Under Jannes första år som förbundsordförande moderniserades stadgar och organisation, en starkare kanslifunktion byggdes upp, Dyslexiveckan och Dysleximässan startades och mycken kraft satsades på IT-baserade tekniska hjälpmedel. Satsningar som vi idag upplever som självklara.

Janne avgick som ordförande 2007 på kongressen i Sollentuna, då han efterträddes av Bengt-Erik Johansson. Han satt kvar i styrelsen till 2010 och blev Hedersmedlem vid kongressen i Västerås 2010.

Dyslexiförbundet är skyldigt Jannes minne att stort TACK för ett osjälviskt och självuppoffrande arbete för förbundets bästa. För honom rörde sig detta arbete om ett livsverk. Våra tankar och kondoleanser går till Hans hustru Maud och hans familj.

Sven H Eklöf, före detta kanslichef

Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande

 

 

Bild på Janne Sundqvist, äldre man med vitt hår, glasögon och rutig tröja.
Bildtext: Janne Sundqvist. Foto: Ester Hedberg
Annonser