IF Metall om Orden på jobbet

kopia av IF Metalls blogg
Sammarbetet vi har med fackförbunden är ömsesidigt. Här är en länk till IF Metalls sida. Du hittar dit via länken här under.

Orden på jobbet – samarbete med Dyslexiförbundet

IF Metall deltar tillsammans med Transport och Kommunal i Dyslexiförbundets projekt Orden på jobbet. Syftet med projektet är att uppmärksamma och sprida kunskap om dyslexi, läs- och skrivsvårigheter samt att ge råd och tips för bättre möjligheter och lösningar i arbetslivet.

Se IF Metalls film i projektet Orden på jobbet där fyra medlemmar berättar om sina egna erfarenheter av att ha dyslexi i arbetslivet såväl som i det fackliga uppdraget. 

Ämnen:

Länkar

IF Metalls sida finner du här