Historia: Almedalen 2016

Historia: Almedalen 2016
Även i sommar finns Dyslexiförbundet FMLS på plats under politikerveckan på Almedalen i Visby.

Den här gången arrangerar vi fyra seminarier med fokus på en socialt hållbar skola, laglösheten i skolan, regeringens skollöften och en dyslexivänlig arbetsplats. Alla föreläsningar äger rum i högskolans lokal D22.

ndag 4 juli kl 8.30-10
Har vi en skola för alla eller får några elever betala utanförskapets pris?
Många elever med läs- och skrivsvårigheter får inte det stöd de behöver för att klara skolarbetet. Skollagen ger rektor ansvar för att ge elever stöd och anpassning samt se till att lärare har förutsättning att inkludera alla. Hur får vi fler att klara skolan? Vad händer om eleven inte får hjälp?

Inledare: Lena Hök, hållbarhetschef Skandia och chef Skandia Idéer för livet
Moderator: Agneta Stalder Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn-FDB

Panel:

 • IngMarie Wieselgren, läkare/projektchef, SKL
 • Idor Svensson, docent, Linköpings universitet
 • Lina Axelsson Kihlblom, ledamot i skolkommissionen, grundskolechef i Haninge
 • Helén Ängmo, GD, Skolinspektionen
 • Fredric Helgesson, Initiativtagare till DysseAppen, FDB
 • Paula Örn Kommunstyrelsens ordförande i Ale kommun 

Måndag 4 juli kl 10.15-11.45
Den laglösa skolan – när skall skolan börja följa de regelverk som finns?
Huvudmännen argumenterar med resursbrist när de inte ger elever i särskilt stöd eller alternativa verktyg. Inom vilken annan samhällssektor är det acceptabelt att lagar och förordningar systematiskt åsidosätts? Kommunen och skolan bestämmer, borde det vara så?

Inledare: Christina Hellman ordförande Svenska Dyslexiföreningen
Moderator: Peter Af Trampe

Panel:

 • Kenneth Nilsson, ordförande för SKL:s beredning för utbildning, SKL
 • Camilla Waltersson,utbildningsutskottet, Moderaterna
 • Sara Svanlund, 2:e vice förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
 • Karin Röbäck de Sousa, utredare/socionom, Barnombudsmannen BO

 

Tisdag 5 juli kl 8.30-10.
Regeringen har makten – vad har hänt i skolpolitiken?
För elever med läs och skriv och räknesvårigheter.
Regeringen har kritiserat förra regeringen för neddragningar inom skolan samtidigt som de har lovat att rädda skolan genom att lösa lärarkrisen, elevernas lust till lärande och ojämlikheten. Nu har de makten och vad har hänt?

Inledare: Bengt-Erik Johansson ordförande, Dyslexiförbundet FMLS
Moderator: Micke Klein, HSO

Panel

 • Lena Emilsson, utbildningsutskottet, Socialdemokraterna
 • Mats Pertoft, riksdagsledamot, Miljöpartiet
 • Maria Stockhaus, utbildningsutskottet, Moderaterna
 • Christer Nylander, Vice ordförande utbildningsutskottet, Liberalerna
 • Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande, Lärarförbundet

Tisdag 5 juli kl 10.15-11.45.
Finns den dyslexivänliga arbetsplatsen?
Alltför få arbetsgivare vet hur de ska hjälpa sina anställda med läs- och skrivsvårigheter. Det finns bra verktyg för den anställda och bra stöd till arbetsgivaren. Hur sprider vi kunskapen? Vem har ansvaret för att sprida den?

Inledare: Torbjörn Lundgren dyslexiförbundet FMLS
Moderator: Micke Klein HSO

Panel

 • Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells
 • Catharina Bäck, Svenskt näringsliv
 • Anna Jensen Naatikka IF Metalls förbundssekreterare
 • Theres Sysimetsä från unionen.
 • Jessica Haagel arbetsförmedlingen Avdelningen Rehabilitering till arbete
 • Lena Andersson Dyslexiförbundet FMLS

Seminarierna arrangeras i samarbete med Svenska Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för Dyslektiska barn.

Söndagen 3 juli mellan 14-17 och måndagen 4 juli mellan 14-17 träffar du Dyslexiförbundet FMLS i Handikappförbundens tält Skeppsbron plats 114.
Vi finns där för att informera och svara på dina frågor!

Varmt välkommen till alla våra arrangemang!

 

För mer information besök www.dyslexi.org eller ring till kansliet på 08-665 17 00 eller skicka ett brev till forbundet@dyslexi.org.

 

Bifogade filer:
Bilden föreställer paneldeltagare som tittar på varandra och skrattar
Deltagare i panel under Almedalen 2015 Bild: Eva Hedberg
Annonser