H.K.H Prins Carl Philip inleder hearing

H.K.H Prins Carl Philip inleder hearing
Hearingen handlar om elevers rätt till anpassningar och särskilt stöd.

Förutom att Prins Carl Philip inleder hearingen så kommer även utbildningsminister Gustav Fridolin att närvara.

Frågor som kommer diskuteras är: 

  • Hur kan vi arbeta tillsammans för att elever, som inte når kunskapsmålen, ska få rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd?
  • Skollagens föreskrifter är tydliga. Men varför får inte alla elever som behöver detta stöd?

Välkommen till en hearing, där vi diskuterar hinder och möjligheter!

När? Tisdag den 23 maj klockan  12.30–16.30

Var? Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B, Stockholm

Inbjudna: Utbildningsdepartementet, Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, SVEA, Elevhälsan, Lärarförbunden samt vissa media.

Anmälan: anmalan@dyslexi.org

För pressaccreditering maila: ylva.bjelle@dyslexi.org

Detta är en uppföljning av vår hearing 2015.

Program
12.30 – 13.00                                Samling och kaffe
13.00 – 13.15                                H.K.H. Prins Carl Philip hälsar välkommen. Moderator Torbjörn Lundgren introducerar dagen.
13.15 – 13.30                                Christina Hellman, Sv Dyslexiföreningen: Lägesbeskrivning
13.30 – 14.00                                Professor Mara Westling Allodi: Varför når inte stödet fram till alla elever som behöver?
14.00 – 14.30                                Så gör vi. Gertrud Ek, Helsingborgs kommun, berättar
14.30 – 14.45                                Kaffe
14.45 – 16.00                                Panelsamtal

Moderator: Torbjörn Lundgren

Dagen arrangeras av
Dyslexiförbundet, Svenska Dyslexiföreningen, Specialpedagogoiska skolmyndigheten, Svenska Dyslexistiftelsen och Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

Bifogade filer:
Bifogade länkar:
HKH Prins Carls Philip i uniform (Bild Anna-Lena Ahlström/Kungahuset)
Prins Carl Philip inleder hearingen
Gustav Fridolin (Foto: Miljöpartiet)
Utbildningsminister Gustav Fridolin deltar under hearingen
Annonser