Försökspersoner till talande Wikipedia

Bild från filmen om projektet.
Hjälp till att göra Wikipedia bättre för alla med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Dyslexiförbundet och Wikimedia söker ett antal försökspersoner. 27 april kl. 13.00 ska vi ha en digital workshop då du som försöksperson hjälper oss att testa ett verktyg för att samla in talade ord. Svenska Wikipedia kommer förhoppningsvis snart att få en talsyntes och genom verktyget kommer talsyntesen att förbättras.

Som kompensation får du ett presentkort om 250 kronor.

Datum: 27 april kl 13.00.
Längd: ca en timme.
Var: digitalt (vi skickar dig en länk).

Anmäl dig snarast till Sara.rydin@dyslexi.org

Läs mer om projektet

Film om projektet (länk till Youtube)