Dyslexiförbundet gläds över tillägg i skollagen

Bild med bland andra Bengt-Erik Johansson och Gustav Fridolin.
Den 30 maj 2018 klubbades Läsa-skriva-räkna-garantin igenom av Riksdagen. Dyslexiförbundets ordförande Bengt-Erik Johansson och dåvarande utbildningsminister Gustav Fridolin firar med tårta. Bild: Ylva Bjelle
Till höstterminen 2019 införs nya regler i skola och förskola. Alla elever ska få den hjälp de behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna. Den omtalade läsa-skriva-räkna-garanti skrivs in i Skollagen.

– Detta har vi kämpat för länge, säger Bengt-Erik Johansson, ordförande för Dyslexiförbundet. Tidig upptäckt och snabba åtgärder är avgörande. Vi har velat att barns språkliga och matematiska förmågor ska kartläggas redan i förskolan. Dyslexiförbundet har stöd av många forskare på den punkten.

Riksdagen klubbade igenom förslaget den 30 maj 2018. Den första juli 2019 införs ett nytt tillägg i skollagen. Det innebär bland annat att:

  • Elevernas språkliga och matematiska förutsättningar kartläggs redan i förskoleklassen. 
  • Ett nationellt material används vid kartläggning i förskoleklass, det följs upp av bedömningsstöd i årskurs ett och nationellt prov i årskurs tre.
  • Om det finns tecken på att en elev inte kommer att nå förväntade resultat ska åtgärder sättas in ”skyndsamt”. 
  • Åtgärder sätts in i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens.
  • Åtgärder ska följas upp i slutet av förskoleklass och i slutet av lågstadiet.
  • Resultat av uppföljning ska följa med eleven till nästa årskurs och lärare. 
  • Skolans huvudman ansvarar för att det finns resurser att uppfylla garantin.

​Garantin ingår även i regeringsförklaringen som statsminister Stefan Löfven (S) presenterade i slutet av januari; ”Läsa-skriva-räkna-garantin ska förverkligas.”

– Nu finns det inga ursäkter kvar. Ingen ska glömmas bort. Äntligen ska alla barn få lära sig läsa, säger Bengt-Erik Johansson, ordförande Dyslexiförbundet.

Ämnen:

Länkar

Skolverket om läsa-skriva-räkna-garantin