10-årig grundskola kräver en bättre lärarutbildning

Bild: Jeswin Thomas / Unsplash
10-årig grundskola är ingen bra lösning för de elever som har läs-, skriv- eller räknesvårigheter. Vi vet att många av dem är mycket skoltrötta när de når de högre årskurserna. De kan ha dåligt självförtroende på grund av många misslyckanden och ångest över att alltid vara på efterkälken. För de som har det tuffast kan ytterligare ett skolår kännas som ett straff.

Igår kom utredningen angående 10-årig grundskola med ett slutbetänkande. Utredningen föreslår att 10-årig grundskola ska bli verklighet från år 2026.

Dyslexiförbundet menar att andra faktorer än ytterligare ett skolår är viktigare för att eleverna ska nå framgång. Det handlar om tidig upptäck, tidiga insatser, uppföljning, träning och hjälpmedel.

För att den här ska fungera krävs att lärarna har rätt kompetens. Vi anser att dagens lärarutbildningar inte garanterar att lärarna får tillräcklig kunskap i att:

  • lära alla barn att läsa, skriva och räkna
  • identifiera barn i riskzonen för läs-, skriv- och räknesvårigheter
  • hur de ska göra om läs-, skriv- och räkneinlärningen inte går som förväntat.

Andra viktiga faktorer för framgång är att skolan har specialpedagoger och tillräckligt många speciallärare. Och dessutom ett bra elevhälsoteam med många spetskompetenser som kompletterar varandra, gärna skollogoped.

Text: Ester Hedberg

Läs hela vårt remissvar. (Länk till dyslexi.org).

Läs utredningen hos regeringen. (Länk till regeringen.se.)

Artikel om utredningen i Skolvärlden. (Länk till skolvarlden.se).