Förbundet

Röda pioner i grönska

Glad sommar!

Dyslexiförbundets kansli håller semesterstängt mellan den 23 juni och 7 augusti. Vi önskar alla en härlig sommar!
Kvinna med bok och pojke med mobil och hörlurar läser. De sitter i grönt gräs.

Läs, lyssna och njut i sommar!

Här är Dyslexiförbundets bästa tips för sommarens läsning och lyssning.
Tecknade händer som sträcker upp skyltar i luften.

Dyslexiförbundets valfrågor 2022

Tre frågor är extra viktiga för våra medlemmar och andra med läs-, skriv- och räknesvårigheter; tidiga stödinsatser, hjälpmedel under nationella prov samt utredning och diagnos.

Föreningsbrev 3 2022

Hej alla distrikt och lokalföreningar! Här kommer ett nytt föreningsbrev.
Ett barn utreds. Framför barnet sitter en kvinna som håller upp ett S. Texten lyder "Lika rätt till utredning".

Valet 2022: Rätt till utredning av dyslexi och dyskalkyli

Rätten till utredning är en viktig valfråga för Dyslexiförbundet.
En elev med hörlurar gör ett skolprov. Texten säger: Rättvisa nationella prov. I bilden finns också Dyslexiförbundets logga.

Valet 2022: Hjälpmedel vid nationella prov

Rättvisa nationella prov är en viktig valfråga för Dyslexiförbundet.

Sidor