Tidningen Läs&Skriv

Åhörare under lärarkonferensen april 2010

Lärarkonferens för tionde gången

”När läsningen inte bär” handlar om läs- och skrivsvårigheter och riktar sig till lärare. Den tionde konferensen hölls nyligen i Stockholm. 200 lärare kom.
Bild på Torbjörn Lundgren

Glastornet

Utan de ideella organisationerna hade glastornet nått ända upp till solen. När jag kom med i Dyslexiförbundet FMLS i mitten av 1980-talet gick mina barn i skolan. Jag behövde stöd, ty de hade som jag dyslexi.
Omslag Läs och Skriv 3/2010

Läs&Skriv nr 3 2010

Nytt nummer av tidningen ute. Elevers dyslexi tas inte på allvar av lärare, menar författarna till ett examensarbete i pedagogik. Vi har träffat gymnasisten Jacob, som håller med.
Bild på Lars Engqvist

"Då var tankarna ganska revolutionerande"

Lars Engqvist berättar om bakgrunden till den handikappolitiska handlingsplanen, som klubbades igenom när han var socialminister.
Bild på Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam

Anpassningen för hjärnan går långsammare än för kroppen

Arbetet med att göra svenska myndigheter tillgängliga går sakta. Trögast går det med anpassning av information och kommunikation, menar Handisams generaldirektör Carl Älfvåg.
Bild på forskaren Christina Hedman

Med rätt stöd blir tvåspråkighet en resurs

Många tvåspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter får inte rätt hjälp i skolan, menar Christina Hedman.

Sidor