Bild från föreläsning. En kvinnan står på scen. Duken bakom henne visar olika tallinjer.

Screening för dyskalkyli testas i examensarbete

Den som har dyskalkyli har svårigheter att räkna. Det är svårt att kombinera siffrorna. Att sätta ihop siffrorna 3 och 5 blir 35, men vad är tiotal och vad är ental? Lovisa Verner liknar det vid sammanblandningen av bokstäverna b och d, för den som har dyslexi.
Flicka läser

Dålig läsförmåga hot mot barns psykiska hälsa

Läsförmågan spelar en stor roll för barnets välmående i skolan. Barn som inte från början får lära sig läsa ordentligt riskerar psykisk ohälsa.
Prenumerera på