Framsidan på Läs&Skriv

Uppläst Läs&Skriv

Vi arbetar på en ny medlemssida där ni ska kunna få tidningen Läs&Skriv uppläst.
Framsidan från Läs&Skriv nummer 3 2016

Läs&Skriv nummer 3 2016 är här!

Detta nummer av Tidningen Läs&Skriv innehåller alla detaljer om både den Europeiska dyslexiveckan som infaller 3-9 oktober och Dysleximässan som går av stapeln 21-22 oktober.
Förstasida föreställer Jacob Mühlrad. Han ler och har mörkt lockigt hår.

Läs&Skriv nr 2 2016

Ett nytt nummer av Läs&Skriv har kommit ut. Du får bland annat bekanta dig med tonsättaren Jacob Mühlrad.

Läs&Skriv försenad

Var lugn, Läs&Skriv 2/2016 kommer ut den 11 maj – en vecka försenad. Den kommer som vanligt vara laddad med kunskap om läs-, skriv- och räknesvårigheter i skola, arbetsliv och samhälle.
På bilden framsidan av L&S första nummer med artikel "Rikard kämpar med orden".

JUBILEUM: Läs&Skriv fyller 20

Tidningen Läs&Skriv startades inför Dyslexikampanjen 1996. Dyslexiförbundet FMLS ville ha en plattform för resultaten från kampanjen. Läs&Skriv kom att bli förbundets röst utåt.
Två tjejer och en vuxen stående vid ett bord utomhus

En andra chans på folkhögskola

Folkhögskolan kan vara ett bra alternativ för den som har svårt att klara av den reguljära skolan eller komvux. Folkhögskolans speciella pedagogik passar ofta personer med särskilda behov. På vissa håll ordnas rena läs- och skrivkurser. Det finns också allmänna kurser med inriktning på läs-, skriv- eller räknesvårigheter.
Framsidan på Läs&Skriv 1 2016

Nytt nummer av Läs&Skriv!

Nu finns ett nytt nummer av tidningen Läs&Skriv. Temat handlar om vuxna i skolbänken. Porträttet är Haninges grundskolechef Lina Axelsson Kihlblom, som föddes i fel kropp och med dyslexi.
Bild av förstasidan Läs&Skriv

Ny Läs&Skriv ute nu!

I nya tidningen, nr 3 2015, läser du allt om Dysleximässan i Göteborg: om workshops, program, mässfesten och utställare. Du läser också om Europeiska Dyslexiveckan som infaller inom kort i oktober. Dessutom hittar du temat – Tidiga insatser – med läsa-skriva-räkna-garantin, hur göra för att få eleverna att börja läsa, om Wittingmetoden och om matematik i förskolan.

Öronläs tidningen Läs&Skriv

Som medlem hos Dyslexiförbundet FMLS kan du lyssna på tidningen Läs&Skriv.

Nytt nummer av Läs&Skriv

Läs om pysparagrafen och att film nu blir tillgänglig för personer med lässvårigheter. Temat belyser hur andraspråk och dyslexi fungerar.

Sidor

Prenumerera på