Dyslexiförbundet FMLS Skellefteå

Skellefteå's Lokaltidning Norran synliggör Dyslexi

Många barn med dyslexi far illa, ”Som det är nu så måste eleven ha en påstridig förälder för att få rätt stöd.”

Skellefteåföreningen summerar 2013.

I medlemsbrevet som vi skickat ut vid årsskiftet, så summerar vi vår verksamhet under 2013.
Bild på Kerstin Hyrefelt, Bild Agneta Eklund

I Västerås screenas alla barn

Allt fler kommuner inser lönsamheten i att tidigt hitta de barn som riskerar att få problem med läsning, skrivning eller räkning.
Prenumerera på