Utredning och diagnos

Utredningsmaterial/screeningmaterial
Bild: Eva Hedberg
Det finns inga regler om hur en utredning av läs-, skriv- och räknesvårigheter - som kan bero på dyslexi eller dyskalkyli - ska gå till, eller om vem som får testa, utreda och ställa diagnos. Vanligtvis är det pedagoger, logopeder eller psykologer som utr

Skola

Eleven behöver ingen medicinsk diagnos för att ha rätt till hjälp. Många skolor testar alla barn för att tidigt upptäcka de som är i riskzonen för läs-, skriv- eller räknesvårigheter - dyslexi eller dyskalkyli. En första kartläggning av läraren kan ge tillräckligt med kunskap för att skolan genast ska kunna sätta in åtgärder. Uppföljning är viktig. Om det visar sig att de insatta åtgärderna inte ger resultat bör en omfattande pedagogisk utredning göras av specialpedagog eller speciallärare. Och om det behövs bör skolan koppla in logoped eller psykolog för ytterligare utredning. Överlag är det bra om flera personer med olika kompetenser hjälps åt med utredningen, på så vis blir helhetsbilden mer komplett och individens förutsättningar tydligare. En bra utredning innehåller alltid förslag på åtgärder.

Insatserna ska ske så fort det finns en misstanke om att ett barn riskerar att utveckla svårigheter, åtgärdsprogram ska upprättas och åtgärder sättas in. Att vänta på att ett barn ska växa till sig kan innebära att problemet blir större och svårare att åtgärda.

Vuxen

Som vuxen kan du vända dig till din husläkare och be om remiss till en utredare. Du kan också få hjälp från arbetsförmedlingen om du är arbetssökande, eller försäkringskassan om du är sjukskriven.

Intyg

Intyg om läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi kan krävas i vissa fall, till exempel om man behöver extra tid på högskoleprovet eller när man ska göra teoriprov hos Trafikverket. Ibland kan man vara tvungen att utreda flera gånger i livet eftersom intyget inte får vara alltför gammalt. I länklistan hittar du länkar till allt om Körkort och Högskoleprov.

Ämnen

Bifogat material

PDF icon utredningsmodell_2012.pdf
PDF icon faktablad_insatser_barn_unga_dyslexisbu.pdf
PDF icon dyslexi_utredning_och_diagnos_dec_2016.pdf

Länkar

Dyslexiföreningens modell för utredning
Vem får utreda och ställa diagnos?
SBU granskar metoder för att utreda dyslexi
Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - ett stödmaterial
Psykologiförlaget Hogrefe har ett stort utbud läs- och skrivdiagnoser
Hur utreder man dyslexi? Stödmaterial från SPSM.
Utredning av dyskalkyli vid Danderyds sjukhus
Körkort
Högskoleprov