Dyslektikerna UU

Välkommen till Dyslexiförbundet "Dyslektikerna UU" vid Uppsala Universitet!
Föreningen ligger vid vilande. Vill du vara med och starta upp föreningen på nytt? Kontakta oss!

Kontakt:
forbundet@dyslexi.org eller 08-665 17 00