Lokala föreningar

Kallelse / Inbjudan - Extra Årsmöte Dyslexiförbundet i Mellersta Sörmland, Torsdag den 22 april 2021, kl. 18.00

Frågeställningen på Extra Åtsmötet - Att lägga Dyslexiförbundet i Mellersta Sörmland vilande? Årsmötet blir på distans via Zoom på webben eller som telefonsamtal.

Välkommen till årsmöte

DYSLEXIFÖRBUNDET I NORRKÖPING INBJUDER ALLA MEDLEMMAR TILL DIGITALT ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN 14 MARS 2021 KL 13.00 VI TRÄFFAS DISTANS VIA UPPKOPPLING VIA ZOOM

Rösta på vad Dyslexiförbundet Uppsala län ska hitta på för aktiviter

Vad med och påverka vad dyslexiförbundet Uppsala Län ska hitta på för aktiviteter

Teatertisdag

TeaterTisdag med oss i Dyslexiförbundet Uppsala Län
Årsmötet hålles via Zoom

Distrikt Skåne inbjuder till digitalt Årsmöte 2021-04-18

Årsmötet hålles digitalt via Zoom den 18 april. Länk kan erhålles efter anmälan.

Sidor