Lokala föreningar

26 februari var vi i Marieberg Galleria

Dyslexiförbundet Distrikt Örebro Län hade ett informationsbord lördagen den 26 februari 2022 i Marieberg Galleria, mellan kl. 11:00 och 15:30. Vi informerade Dyslexi/Dyskalkyli hjälpmedel och även om Dyslexiförbundets verksamhet.

Öppet hus i Göteborg

Kom och träffa oss på öppet hus den 23:e mars och 5:e maj på Kruthusgatan 17!

Välkommen till årsmöte

till Göteborgs lokalförening på plats eller via Zoom

Rabatter för medlemmar i Örebro

Tillhör du Dyslexiförbundet i distrikt Örebro så kan du nu få rabatt på ett 10-tal lokala verksamheter.

Sidor