Lokala föreningar

Dyslexiveckan 2022 i Eskilstuna och Strängnäs

Dyslexivekan 3-9 oktober, Allas rätt till läsning!

Dyslexiveckan 2022 i Stockholm

Välkommen på öppet hus i Stockholm i samband med Dyslexiveckan.

Dyslexiveckan 2022

5 och 6 oktober är det information om dyslexi på Lerums bibliotek. Kom och träffa Dyslexiförbundets lokaförening på plats.

Dysleximöte i Sundsvall

Kom och prata dyslexi med oss i Sundsvall den 24 november eller den 7 december 2021.

"Dyslexi i skolan och 5 vanliga myter" Föreläsare: Susanna Cederquist

Till Medlemmar och övriga intresserade - Välkommen på digital föreläsning torsdag den 11 november 2021, kl. 19.00

Sidor