Lokala föreningar

Årsmöte med föreläsning

Göteborgs lokalförening inbjuder till årsmöte via ZOOM den 28 april 2021 kl. 18:00

Föreläsning i samarbete med Infoteket i Region Uppsala

Föreläsning i samarbete med Infoteket i Region Uppsala

Välkommen på Medlemsträffar - Informationsträffar v.t.-2021

Träffarna blir digitalt via Zoom på webben eller som telefonsamtal. Länken får du efter du anmält dig
""

Vill du vara med i arbetet i Stockholms lokalförening?

Har du idéer och vill vara aktiv i Dyslexiförbundet i Stockholm stad?

Sidor