Styrelse i Mellersta sörmland

Eftersom föreningen i nuläget är vilande så finns det ingen styrelse

Däremot har det beslutats om att bilda en arbetsgrupp
som bl.a. kommer att arbeta med att åtar
kunna starta upp lokalföreningen igen.
Men även att ev. kunna göra
lite aktiviteter m.m. på vägens gång.

I nuläget för komma i kontakt med arbetsgruppen
Kontakta Lisbeth Flodman
Mejl: lisbeth.flodman@dyslexi.org
Tel: 073-727 16 62

Ämnen