Kansliet

Stockholms län kansli telenummer och besöksadress

Ni är välkomna att kontakta vårt kansli med frågor angånde dyslexi, dyskalkyli och medlemskap.

Stockholms läns kansli har

Telefon 079-07 708 17

 

Besöksadress är Vintergatan 2, 17269 Sundbyberg endast inbokade besök då det inte är bemannat.

 

 

Ämnen