Stockholm

Lära sig engelska - en utmaning när man har dyslexi? Nya studiecirklar i engelska i Stockholm.

När man har dyslexi kan det ibland bli problem att lära sig engelska språket. Uttalet är inte lätt att lista ut, stavningen helt obegriplig kan man tycka. Då kan det vara en bra idé att gå kursen HELP Start.

Årsmöte i Distrikt Stockholm den 13 maj

Kom och lyssna på spännande berättelser och deltag i årsmötet!

Språkläger i skärgården

Välkommen du som har dyslexi och som ska börja högstadiet i höst till ett seglarläger med tema engelska och självkänsla!
Foto: Stockholm läns landsting

Logopedin får sänkt ersättning i Stockholm

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm har beslutat att sänka ersättningsnivåerna med fem procent för bland annat logopedi och primär hörselrehabilitering från den 1 juni 2015.

Två intressanta föreläsningar

Missa inte två föreläsningar på ABF i Stockholm! Den 10 mars föreläser Idriz Zogaj om minnesträning och den 15 april kan vi höra Simon Sjöholm berätta om hur man kan klara sig på jobbet också när man har en språkstörning och dyslexi. Klicka på bilden och se sedan bifogad info.

Årets första Medlemsblad är här!

Medlemsblad för Stockholms Län. Läs lite om vad som händer. Bladet bifogas i länklistan.

Årsmöte i Stockholm

Kära medlem! Välkommen till ett årsmöte med spännande innehåll! 19 februari 2015 kl 18.00 på ABF Sveavägen 41. Föranmälan till Mattias Beckius, e-post mattias.beckius@gmail.com

Sidor