Föreläsning 1 juni 2021

Föreläsning 1 juni 2021

Tisdag 1 juni kl 18.30-19.30 kommer Olivia Novotny Bill, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU) att berätta för oss om diskriminering. Vad är diskriminering? All orättvis behandling är inte diskriminering, även om det kan kännas så. Föreläsningen kommer att försöka svara på vad diskriminering enligt lag är, med särskilt fokus på skolan. Hon kommer också att berätta om vad den som har utsatts kan göra, och hur de på ADU arbetar när de får in ett ärende. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor.
Föreläsningen hålls via Zoom. Anmäl dig till uppsala_lan@dyslexi.org för att få länk.

Ämnen: