Tidningen Läs & Skriv

Äntligen uppläst text på SVT play

Nu finns det hundratals program tillgängliga på SVT play för dig med lässvårigheter/dyslexi!

Kampanj i Ljusdal för bättre skola

En lokal grupp med föräldrar i Ljusdal har fått till en dialog med kommunen om situationen i skolan. De berättar öppet om sin kamp i Facebookgruppen "Skolkampen - skolsituationen i Ljusdals kommun".

Öppen med dyslexi eller dyskalkyli på arbetsplatsen?

Du berättar för din chef att du har dyslexi för att du vill ha mer stöd i arbetet. Till din förvåning blir din arbetsförmåga då ifrågasatt. Vad kan du göra?
Kvinna med hörlurar och mobiltelefon i handen.

Verktygen som hjälper dig att läsa och skriva

Dyslexiförbundet vill att alla ska lära sig läsa och skriva. Vi vet att det finns bra metoder. Men det är inte tillräckligt för alla. Trots bra träning fortsätter vissa att läsa långsamt och stava fel. För dem kan digitala hjälpmedel göra det lättare att läsa och skriva.

”Verktygen gör mig mer medveten om språket”

Viktor Andersson, 18 år, Kristianstad.

Sidor