Tidningen Läs & Skriv

""

Studentenkät om stöd och hjälp

Vilket stöd får du på universitet eller högskolan? Svara på vår enkät. Vi kan sen använda era svar för att se till att ni får bättre stöd och hjälp på lärosätena.
""

Tips inför Bokmässan 2021

På bokmässan den 23-26 september 2021 finns det flera seminarier om ljudbokens vara eller inte vara och om dyslexi.
""

Vetenskapligt stöd för tidiga insatser

Under dyslexikongressen 2021 så pratade Mara Westling Allodi om vetenskapligt stöd för att tidiga insatser för att fånga upp barn med läs- och skrivsvårigheter fungerar.

Medel att söka för yrkeshögskolor

Jobbar du inom Yrkeshögskolan? Du vet väl att din läroanstalt kan ansöka om extra medel för att till exempel anpassa examinationer för personer med funktionsnedsättning.

The Father med uppläst textremsa

Filmen The Father finns nu med uppläst textremsa för dig som inte riktigt hinner med att läsa textremsan.

Film och podd i sommar

Snart är det sommar på riktigt med lov och semester. Passa då på att inspireras av andra som har dyslexi och som har lyckats - som kockar, entreprenörer och skådespelare. Vi ger dig filmer och poddar att njuta av.

Sidor