Tidningen Läs & Skriv

Dyslexikraft: ”Det sårbara är också det kreativa”

Dyslexikraft har som mål att få barn och unga att upptäcka sin kreativitet och inre styrka genom konst. I november visas en del av resultaten upp i Jakobsbergs konsthall. Projektet skapar också en scenföreställning som ska turnera runt i landet.

Tre kvällar om lättläst för unga

12-14 oktober hålls tre kvällsföreläsningar om lättläst. Anmälan senasts 8/10

Digital tillgänglighet

Har du svårt att använda en digital tjänst från en myndighet? Det kan gälla en webbplats eller en app. Myndigheten har en skyldighet att göra information tillgänglig för dig.
""

Studentenkät om stöd och hjälp

Vilket stöd får du på universitet eller högskolan? Svara på vår enkät. Vi kan sen använda era svar för att se till att ni får bättre stöd och hjälp på lärosätena.
""

Tips inför Bokmässan 2021

På bokmässan den 23-26 september 2021 finns det flera seminarier om ljudbokens vara eller inte vara och om dyslexi.
""

Vetenskapligt stöd för tidiga insatser

Under dyslexikongressen 2021 så pratade Mara Westling Allodi om vetenskapligt stöd för att tidiga insatser för att fånga upp barn med läs- och skrivsvårigheter fungerar.

Sidor