Webbtillgänglighet i praktiken

Myndigheters webb och annan digital information ska vara tillgänglig. Men vad innebär det i praktiken? Hur skapar man en tillgänglig webb?

Från Storbritannien kommer en uppsättning planscher som säger vad man ska och inte ska göra för att skapa webbtillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar.

Ideella krafter har översatt planscherna till svenska.

Så vad ska man göra enligt de här planscherna för att skapa tillgänglighet för personer med dyslexi?

Använd:

  • Komplettera texter med diagram och bilder.
  • Vänsterställ text och ha en konsekvent layout.
  • Överväga att komplettera skriven text med ljud, bild och film.
  • Skriv kort, tydligt och enkelt.
  • Gör det möjligt för användaren att själv ställa in kontrasten mellan bakgrund och text.

Undvik:

  • Ha inte långa, tunga textstycken.
  • Stryk inte under ord, kursivera inte och skriv inte i versaler.
  • Förutsätt inte att användaren minns informationen från föregående sidor – skriv påminnelser och förklaringar.
  • Tvinga inte användaren att stava rätt – använd automatisk rättstavning eller ge förslag.
  • Ha inte för mycket information på samma ställe.

Dyslexiförbundets projekt Begriplig text beskriver mer i detalj hur du skapar en tillgänglig text. Läs våra " 19 råd ". (Länken går till sidan begripligtext.se.)

Läs mer om vilka rättigheter du har och vad du kan göra om du upplever att en myndighets digitala tjänst eller hemsida är otillgänglig. (Länken går till annan sida på dyslexi.org.)

Titta på alla de svenska planscherna.  (Länk till github.com.) 

Läs om hur de ursprungliga planscherna kom till. (Länk till gov.uk).

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon Planschen om webbtillgänglighet (dyslexi), pdf