Unga med aktivitetsersättning och daglig verksamhet ska få stöd till arbete.

Unga med aktivitetsersättning och daglig verksamhet ska få stöd till arbete.
90 miljoner ska användas för att pröva en ny typ av rehabilitering.

Regeringen har gett Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ett uppdrag: Att pröva en ny typ av arbetslivsinriktad rehabilitering för unga med aktivitetsersättning. Insatserna ska speciellt riktas mot unga med aktivitetsersättning, som även har daglig verksamhet enligt LSS.

Hur många ingår i gruppen? Cirka 11 500 personer hade aktivitetsersättning och daglig verksamhet enligt LSS i december 2012.

Många unga med aktivitetsersättning och daglig verksamhet har aldrig arbetat. Regeringen beräknar att vägen till arbete är lång. Och, att de unga kommer att behöva mycket stöd på vägen.

Rehabiliteringsmetoden som ska användas kallas Supported Employment. Centralt för metoden är personligt stöd till både den unga och arbetsgivaren. Stödet kommer att ges under en längre period. Målet är inte bara att få ett arbete. Målet är också att behålla arbetet.

Metoden ska utvärderas i samarbete med Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

– Vi vet att Supported Employment har tillämpas med framgång i bland annat USA och Danmark, sa socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

Utvärderingen av Supported Employment i svenska rehabilitering ska vara klar i april 2016.

 

Metoden Supported Employment har I Sverige använts av Umeå kommun för arbetsrehabilitering: http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/psykiskohalsa/arbetsrehabilitering.4.393b5ab310e7abc6b4a80003129.html

 

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. (Foto: Regeringskansliet)
Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. (Foto: Regeringskansliet)
Annonser