Tips inför Bokmässan 2021

""
På bokmässan den 23-26 september 2021 finns det flera seminarier om ljudbokens vara eller inte vara och om dyslexi.

Biljetter köper du på Bokmässans hemsida.

Lyssna läsa ljudbok?

"Kan ljudboken ersätta den tryckta boken? Vad går förlorat och vad vinner man på formatet?"

Dag: torsdag / 23 sep / 2021 / 09:15-09:40

Medverkar: Moa Eriksson Sandberg, barn- och ungdomsboksförfattare; Alexandra Borg, författare och forskare i digitaliseringens inverkan på boken, Uppsala universitet.

https://bokmassan.se/programs/lyssna-lasa-ljudbok/

 

Prinsparets stiftelse håller samtal om dyslexi

"Dyslexi förknippas främst med läs- och skrivsvårigheter när det i själva verket handlar om så mycket mer. Experter och folkkära personer med kunskap om och erfarenhet av dyslexi medverkar i den nya samtalsserien Älskade dyslexi, som Prinsparets Stiftelse tagit fram i samarbete med Storytel."

Dag: fredag / 24 sep / 2021 / 13:00-13:30

Medverkar: Kim Waller, generalsekreterare Prinsparets Stiftelse, Iman Ehsani, lärare Enbacksskolan i Tensta, dyslektiker och årets lärare 2019.

https://bokmassan.se/programs/alskade-dyslexi-2-0/

 

Läsning i alla former

"Att läsa med ögon, öron, fingrar – vad är skillnaden? Lättlästa böcker, hur kommer de till och hur används de? ..."

Dag: fredag / 24 sep / 2021 / 13:15-13:45

Medverkande: Mats Myrberg, professor em i specialpedagogik Stockholms universitet; Caroline Liberg, professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Uppsala universitet; Gun Olsson, specialpedagog som arbetar med läromedel och litteratur för punktskriftsläsande elever, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

https://bokmassan.se/programs/lasning-i-alla-former/

 

Från Strindberg till Storytel i läsarens spår

"Ett samtal kring aktuell forskning om ljudboksboomen, hur kopplingen mellan ljud och litteratur sett ut historiskt med utgångspunkt i boken Från Strindberg till Storytel. Samtalet rör även vad ljudboksläsare förmedlar om platsens betydelse för lyssnande och ifall, eller hur, det är möjligt att göra andra saker samtidigt som man lyssnar till en bok."

Dag: fredag / 24 sep / 2021 / 14:40-14:55

Medverkande: Julia Pennlert, fil. dr i litteraturvetenskap, Högskolan i Borås och Malin Ögland, universitetsadjunkt, Högskolan i Borås, deltar i samtalet.

https://bokmassan.se/programs/fran-strindberg-till-storytel-i-lasarens-s...

 

Läs också om Läsröreslens seminarier under Bokmässan.

 

Källa: Bokmässans hemsida 2021-08-24