Svenskarna som inte är på internet

Sju procent av svenskarna har inte tillgång till internet. Många av dessa har en funktionsnedsättning som hindrar dem två från att vara på nätet.

Personer med dyslexi ingår i den gruppen. Många av dem som inte har internet, upplever att tekniken är alldeles för krånglig. Men fyra procent av befolkningen uppger att de inte använder internet eftersom de har ett funktionshinder som försvårar det. Personer med dyslexi ingår i gruppen.

Nackdelarna med att inte använda Internet är att det är svårt att hänga med i informationsflödet, att man går miste om gratistjänster (dagstidningar och SVT Play till exempel) och att det börjar vara svårt att betala räkningar utan uppkoppling.

Rapporten om svenskarnas internetvanor heter Svenskarna och internet 2015 och ges ut av Internetstiftelsen i Sverige.

 

Ämnen:

Länkar

https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2015.pdf