Rutten, blodig och skön.... Till litteraturen och dyslexins försvar

Författare Torbjörn Lundgren

Torbjörn Lundgren skriver här utifrån sina egna erfarenheter av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Han beskriver sin egen väg, tragglandet med läsfröken, lässvårigheternas våndor men också så småningom glädjen i att läsa och skriva, vad som underlättar för en dyslektiker och de många tillfällen han personligen har haft att som föreläsare inspirera andra med samma svårigheter.