Pisa – jämförelse med Finland

Pojke med ljust hår
Pojke med ljust hår
Finland ligger klart över genomsnittet i Pisa-undersökningen. Det största orosmoment är resultaten i matematik.

Pisa-undersökningen 2012 har lett till svarta rubriker i Sverige. Sverige har den sämsta resultatutvecklingen. Och, svenska elever presterar under genomsnittet av alla länder.

Pisa-undersökningen 2012 mäter barnens kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. I jämförelsen ingår 65 olika länder. 1/2 miljon femtonåringar har gjort samma prov.

I Sverige har man anledning att vara orolig över resultaten. I Finland ligger resultaten över genomsnittet i alla ämnen. Finskspråkiga tv har räknat ut, att Finland är bäst i Europa. Finland hamnar på sjunde plats, om man räknar samman resultaten i matematik, läsförståelse och naturvetenskap.

Hufvudstadsbladet berättar ändå om oro i Finland över resultaten. Resultaten i matematik har försämrats betydligt under de tio senaste åren. Finland hamnar på tolfte plats i matematik, av 65 länder. Finland hamnade på andra plats i matematik för tio år sen. Resultatet i läsförståelse har också försämrats, även om man fortfarande ligger över medel. Vad beror då försämringarna i den finska skolan på?

– De försämrade inlärningsresultaten återspeglar säkert större samhälleliga förändringar, tror Venla Bernelius, forskare vid Helsingfors universitet. Det finns områden med bra och sämre skolor, speciellt i städerna.

Men, Jouni Välijärvi, direktör vid forskningsinstitutet för utbildning vid Jyväskylä universitet, tycker inte att de försämrade resultaten bara kan skyllas på skillnaderna mellan skolor:

– I internationell jämförelse har skillnaderna mellan våra skolor ökat ganska lite.

Jouni Välijärvi pekade i stället på två andra problem i den finska skolan: För det första, kunskapsnivån för invandrarelever i Finland är problematisk. Invandrareleverna ligger mellan två och tre år efter sin genomsnittliga skolkamrat.

För det andra, Jouni Välijärvi tycker att skolorna är dåliga på att använda modern teknologi. Användning av modern teknologi i skolan skulle öka motivationen bland eleverna.

– Den teknologi som eleverna använder i sin vardag borde lanseras i skolorna, säger Välijärvi.

 

Finlands och Sveriges resultat i Pisa-undersökningen 2012:

                                            Sverige          Finland          Genomsnitt

Matematik:                          478                519                494

Läsförståelse:                     483                524                496

Naturvetenskap:                485                545                501

 

För en fullständig tabell över Pisa-resultaten, se:https://www.theguardian.com/news/datablog/2013/dec/03/pisa-results-count...

Ämnen: