"Personrösta i EU-valet."

HSO har ställt fyra frågor till EU-kandidaterna. –Du gör bäst i att personrösta, säger Ingrid Burman, HSO:s ordförande.

Handikappförbunden, HSO, har gjort en enkätundersökning bland de svenska EU-kandidaterna och de partier som kandiderar till Europaparlamentet den 25 maj.

Frågorna rör 1) tillgänglighet, 2) likabehandling, 3) Europa 2020-strategin och 4) kandidaternas främsta fråga. Europa 2020-strategin är EU:s tillväxtstrategi. Målet med strategin för att öka sysselsättningsgraden för EU:s befolkning, att minska fattigdomen, och att ska avhopp från skolan.

Tillgänglighet och likabehandling stöd av nästan alla kandidater, men det saknas en bred uppslutning för Europa 2020-strategin.

– Det innebär att den som vill lyfta fram funktionshinderfrågorna i EU-sammanhang antagligen gör bäst i att personrösta, säger Ingrid Burman, HSO:s ordförande i ett pressmeddelande.

Frågorna till kandidaterna följer nedan. Materialet är inte längre tillgängligt på den aktuella hemsidan.

Europa 2020-strategin

1. Är du beredd att verka för att översynen av Europa 2020-strategin ska omfatta en särskild strategi för sysselsättning, social integration och fattigdomsbekämpning för personer med funktionshinder, enligt modellen för EUs Youth Guarantee, med dedikerade ordnade mål?

Likabehandling

2. Vad skulle du kunna göra, om du blir europaparlamentariker, för att få fart på antagande av förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning?

Tillgänglighetkrav

3. Vad skulle du kunna göra för att påskynda EU-lagstiftningen om gemensamma tillgänglighetskrav inom EU för varor och tjänster?

Din främsta fråga

4. Vilken är din främsta fråga som du kommer att driva om du blir vald till europaparlamentet inom området funktionshinderpolitik?

 

 

Ämnen: