Om tidningen

Läs & Skriv fokuserar på läs-, skriv- och räknesvårigheter och hur det är att leva med dessa. Vi skriver om utbildning och arbetsmarknad, politik, forskning och hjälpmedel och mycket annat med anknytning till ämnet.

Tidningen Läs & Skriv är Dyslexiförbundets ansikte utåt och kommer fyra gånger per år. Delar av tidningens innehåll publiceras också på webben. En digital tidning i sin helhet är bara åtkomligt för inloggade prenumeranter och medlemmar. 

Papperstidningen skickas till medlemmar och prenumeranter, till politiker och tjänstemän som arbetar med frågor om utbildning, arbete och funktionsnedsättningar. Den skickas också till rektorer/skolledare i alla grundskolor. Upplagan är 11 000 – 12 000 ex.

Redaktionsråd: Torbjörn Lundgren, Helene Kindstedt, Sara Rydin samt Ester Hedberg.

Ansvarig utgivare: Ester Hedberg, Dyslexiförbundet.

Redaktör: Ester Hedberg. Om inget annat sägs är materialet på tidningen Läs & Skrivs webbsida (webbteve, foto och texter) producerat av Ester Hedberg eller Sara Rydin.

Taltidning: Som medlem eller prenumerant kan du läsa tidningen som strömmande taltidning på medlem.dyslexi.org

Produktion av tidningen: Marie Göransson, marie.goransson@dyslexi.org

Annonser: annonser@dyslexi.org eller 08-665 17 00

Tryck: Bonnier News

Miljöcertifierade enligt ISO14001, cert.nr. 1410718.

ISSN: 1104-8808.