Om tidningen

Läs & Skriv fokuserar på läs-, skriv- och räknesvårigheter och hur det är att leva med dessa. Vi skriver om utbildning och arbetsmarknad, politik, forskning och hjälpmedel och mycket annat med anknytning till ämnet.

Tidningen Läs & Skriv är Dyslexiförbundets ansikte utåt och kommer fyra till sex gånger per år. Delar av tidningens innehåll publiceras också på webben. En del material är bara åtkomligt för inloggade prenumeranter och medlemmar. 

Papperstidningen skickas till medlemmar och prenumeranter, till politiker och tjänstemän som arbetar med frågor om utbildning, arbete och funktionsnedsättningar. Den skickas också till lärarrummen i alla grundskolor. Upplagan är 13 000 – 15 000 ex.

Redaktionsråd: Torbjörn Lundgren, Inger Rålenius, Bengt-Erik Johansson, Marja Beckman, Sara Rydin samt Ester Hedberg.

Ansvarig utgivare: Ester Hedberg, Dyslexiförbundet.

Redaktör: Marja Beckman. Om inget annat sägs är materialet på tidningen Läs & Skrivs webbsida (webbteve, foto och texter) producerat av Ester Hedberg, Marja Beckman eller Sara Rydin.

Taltidning: Som medlem eller prenumerant kan du läsa tidningen som strömmande taltidning på https://dyslexi.org/medlem

Produktion av tidningen: Marie Göransson, marie.goransson@dyslexi.org

Annonser: annonser@dyslexi.org eller 08-665 17 00

Tryck: MittMedia Print.

Miljöcertifierade enligt ISO14001, cert.nr. 1410718.

ISSN: 1104-8808.

Bifogat material

Microsoft Office document icon tidningens_policy.doc