Ny satsning på elevers läsning

Erica Jonvallen  (Foto: pressbild/Skolverket)
Erica Jonvallen, Skolverket, önskar att alla lärarens får ta del av Läslyftet. (Foto: pressbild/Skolverket)
Regeringen satsar 300 miljoner på att förbättra svenska elevers läsning. I första hand ska pengarna användas till att utbilda svensklärare.

Erica Jonvallen är skolverkets projektledare för Läslyftet. Hon berättar att ett mål med projektet är att ge lärarna vetenskapligt underbyggda metoder för läs- och skrivinlärning. Därför kommer urvalet av metoder som ska användas att göras i samarbete med universiteten.

– Jag önskar att alla lärare kunde få ta del av Läslyftet, säger Erica Jonvallen. Men resurserna är begränsade.

Bertil Östberg, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, menar att samtliga lärare har behov av att arbeta med lässtrategier i undervisningen. Han menar att Läslyftet är ett första steg i satsningen på svenska skolelevers kunskapsnivå.

– Dessutom har vi föreslagit en tioårig grundskola, och förlängd skolplikt för dem som inte klarar målen, säger han.

 

Text: Sara Rydin

 

Läs hela artikeln i Läs & Skriv, nummer 1 2014

 

Ämnen: