Mer medel till komvux och yrkesvux

Gymnasie- och kunskapslyAida Hadzialic, Foto: Mikael Lundgren/ Regeringskansliet
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, Foto: Mikael Lundgren/ Regeringskansliet
Med bakgrund i de sjunkande resultaten för skolan, så satsar regeringen nu på en mer jämlik skola, ett attraktivare läraryrke, tidigare insatser och rätten till komvux i budgetpropositionen. 2017 får tidiga insatser 70 miljoner. Komvux och yrkesvux får en jämförbar ökning redan nästa år.

Bakgrunden kan vi alla: Sedan 2003 har andelen elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program sjunkit från 89,9 procent till 86,9 procent 2014. Men framför allt har ojämlikheten i skolan ökat – skillnaden mellan de bästa eleverna och de sämsta blir allt större. Andelen åtgärdsprogram i skolan sätts in för sent och antalet är som störst i årskurs nio. Detta i en värld där det blir allt viktigare att ha gymnasial utbildning.

Satsningen på tidiga insatser innebär bland annat fler lärare och mindre klasser i lågstadiet. Den så kallade läsa-skriva-räkna-garantin är en annan del av satsningen. Regeringen räknar också med att sätta in fler speciallärare och specialpedagoger i skolorna. Alla lärare ska dessutom få grundläggande specialpedagogiska verktyg, för att klara av att ta hand om de elever som behöver särskilt stöd.

För att ta hand om de elever som redan gått ut skolan med bristfälliga betyg, satsar regeringen också på ett kunskapslyft, med 2 500 nya platser på yrkeshögskolan 2016, 19 200 platser i komvux och yrkesvux.

Satsningarna på tidiga insatser kommer i budgetpropositionen igång först 2017 och det tillsätts bara 70 miljoner för 2017 respektive 2018. Det verkar alltså vara fråga om en ytterst begränsad satsning. Tillsammans med den tidigare vårpropositionen från 2015, så hamnar budgeten för tidiga insatser på cirka 500 miljoner per år under perioden 2016 till 2019.

Satsningarna på yrkesvux och komvux kommer redan nästa år, med 67 miljoner för 2016. Det ökar till över hundra miljoner 2017, men minskar sedan successivt.

Ämnen:

Relaterade artiklar

Äntligen tidiga insatser i skolan!

Länkar

https://www.regeringen.se/contentassets/f04a121052e3445bbffd9c7f8592c4d5/present…