"Med mässan når vi lärarna"

–Specialpedagoger har ofta bra kunskap om dyslexi och dyskalkyli. Men det räcker inte med att en specialpedagog på skolan kan. Alla lärare måste kunna, säger Conny Gustavsson.

–Från mässan får lärare och föräldrar med sig många bra saker. De suger åt sig kunskap från både föreläsningar och utställningar, säger Conny Gustavsson, som är en av dem som gjorde Dysleximässan i Jönköping möjlig. Conny är ordförande för Dyslexiförbundet FMLS lokalförening i Jönköping, vice ordförande i länsföreningen sam elev- och föräldracoach.

Ämnen: