Lärarmaterial online om NPF

De flesta lärare behöver lära sig mer om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ett nytt material, online, finns för att täcka upp behovet.

Idag lanserar Specialpedagogiska skolmyndigheten studiepaketet på webben. Det är till för lärare som vill vidareutbilda sig för att kunna anpassa skolmiljön till elever med npf. Materialet är gratis och du hittar det genom länken i länklistan.

Onlinematerialet består av fem moment som tar upp:

Moment 1 - Egen- och föräldraperspektiv
Moment 2 - Perception och kognition
Moment 3 - Pedagogiska strategier
Moment 4 - Problemskapande situationer
Moment 5 - Tillgänglig lärmiljö

I de olika delarna ingår mycket filmmaterial där personer med npf får prata och där bland annat Gunilla Carlsson Kendall, som är psykolog, förklarar.

Ämnen:

Relaterade artiklar

Dåligt stöd i skolan för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Länkar

Studiepaket kring NFP från SPM