Hjärnkoll på skolan – och varför barn behöver dig för att lära

Hjärnkoll på skolan – och varför barn behöver dig för att lära
Aktuell bok: Hjärnforskning och beteendevetenskap är basen i denna bok av Martin Ingvar och Gunilla Eldh.

Utifrån den basen diskuteras vad skolpersonal behöver veta för att skapa den bästa miljön för att barnen ska kunna utvecklas. Hur viktig är skolmiljön, vad påverkar motivation och hur skapas trygghet? Varför fungerar repetition och vad skiljer stöd och curling åt?

Martin Ingvar och Gunilla Eldh

Natur & Kultur

Hjärnkoll på skolan, Ingvar och Eldh
Hjärnkoll på skolan, Ingvar och Eldh
Annonser